Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

desouffle
10:24
  Mówię Ci, aż w głowie mi się kręci, kiedy sobie zaczynam wyobrażać, jak mogłoby nam być cudownie.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromIriss Iriss viasomebunny somebunny
desouffle
10:24
Niedobrze jest, jeśli przywiązujesz do czegoś zbyt wielką wagę…
- Tego właśnie się nauczyłem. Jeśli coś staje się dla ciebie zbyt ważne, wtedy nic z tego nie wyjdzie.
— Tony Parsons, "Za moje dziecko"

May 20 2017

desouffle
21:33
Świat wokół ciebie się zmienia
zmieniają się pory roku
stopy twe więzi ziemia
a oczy - magia obłoków

Obłoków wiedza tajemna
obłoków fantasmagoria
obłoków cudze spojrzenia
obłoków pewność ulotna
— Marek Grechuta
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
desouffle
21:30
4905 aed1 500
Reposted fromelchupacabra elchupacabra

April 21 2017

desouffle
19:10
9499 0697
Reposted frommisterpeter misterpeter viasomebunny somebunny
desouffle
19:10

Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.

— Marek Hłasko
Reposted fromhavingdreams havingdreams viasomebunny somebunny
19:09
5050 b254 500
desouffle
19:00
Bądź lekka w tańcu, lecz nigdy w życiu. Śmiej się wśród ludzi, płacz tylko w ukryciu.
— kartka z pamiętnika, 1952
Reposted fromtereseek tereseek viasomebunny somebunny
18:59
desouffle
18:59
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— M. Halber
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viasomebunny somebunny
desouffle
18:58
3306 3b3d
nie jestem...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaarrima arrima
desouffle
18:54
5338 87d0 500
Reposted frommarzyciel marzyciel viasomebunny somebunny
desouffle
18:53
desouffle
18:32
Co bym nie zrobił, to wraca.
Reposted fromnoicoztego noicoztego viacytaty cytaty
desouffle
18:32
3182 6349
Reposted fromnataliablus nataliablus viasomebunny somebunny
desouffle
18:31
desouffle
18:30
7143 f838
M. Świetlicki
desouffle
18:30
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.
— Harlan Coben

March 20 2017

desouffle
15:01
15:00
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl