Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

desouffle
14:59
2869 f24a 500
piękna Praga.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasoSad soSad

February 16 2017

desouffle
15:04
9204 9861
Reposted fromrol rol viasomebunny somebunny
desouffle
13:47
13:47
desouffle
13:46
desouffle
13:34
desouffle
13:25
8986 a297
desouffle
13:25
desouffle
13:24
8675 c93c 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viacomiendolirica comiendolirica
desouffle
13:24
5553 9697 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viacomiendolirica comiendolirica
13:24
1936 aa77 500
Reposted fromtwice twice viacomiendolirica comiendolirica
desouffle
13:05
6627 0e7c
desouffle
13:04
7550 9780
Reposted frommisza misza viacomiendolirica comiendolirica
desouffle
13:04
W ogóle nie jest tak źle, jeśli tylko zaufa się szaleństwu.
— Marek Hłasko
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viacytaty cytaty
desouffle
12:11
Znowu alienacja, totalna stabilizacja.. 
— Kult
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty
desouffle
10:42
6010 3eba 500
Reposted frompasazerka pasazerka viamahoniova mahoniova
desouffle
10:41
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viasatyrlane satyrlane
10:38
2942 0b84 500
Reposted fromtwice twice viamissyseepy missyseepy
10:38
0223 e7d5

besttravelphotos:

Paris, France

desouffle
10:36
Warto było oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl