Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2017

desouffle
15:58
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— serplesniowy.soup.io
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viacytaty cytaty
desouffle
15:55
9446 8a74
Reposted fromtaSowa taSowa viadancingwithaghost dancingwithaghost
desouffle
15:53
15:52
desouffle
15:51
desouffle
15:50
0618 6327
15:50
5845 1c5b
desouffle
15:48
Mieli prawdopodobnie te same głęboko skrywane problemy: samotność i głód miłości, do której nie byli zdolni.
— fragment wywiadu o M.Hłasko
desouffle
15:48
Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje.
Pomyśl o tym.
— Leisa Rayven
desouffle
15:47
To jesień. Dźwięki za oknem są wyraźniejsze, o dwudziestej jest ciemno, sama bluza nie wystarcza, a mnie jest tak bezmiernie smutno. I stopy mi marzną. Herbata szybciej stygnie. Cera blednie. Wieczorne piwo na ławce mrozi w dłoń.  -m.basak
Reposted frommarcinmarcin marcinmarcin viacytaty cytaty
15:46
desouffle
15:45

August 27 2017

desouffle
15:43
Mogę ci powiedzieć wszystko o odrzuceniu i samotności. Czasem czuję, że całe moje życie jest jednym wielkim odrzuceniem. 
— Marilyn Monroe
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
desouffle
15:42
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viasomebunny somebunny
desouffle
15:41
Obiecaj mi proszę, że to nie było nasze ostatnie spotkanie.
— ja. dzisiaj. myśląc, co by było gdyby.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
desouffle
15:39
Czasami musisz przejść przez piekło, aby znaleźć swoje niebo.
— Rachel Van Dyken – Ruin
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

September 05 2017

desouffle
15:45

August 27 2017

desouffle
15:43
Mogę ci powiedzieć wszystko o odrzuceniu i samotności. Czasem czuję, że całe moje życie jest jednym wielkim odrzuceniem. 
— Marilyn Monroe
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
desouffle
15:42
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viasomebunny somebunny
desouffle
15:41
Obiecaj mi proszę, że to nie było nasze ostatnie spotkanie.
— ja. dzisiaj. myśląc, co by było gdyby.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl