Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2018

desouffle
18:47
0463 26cb
Reposted from4777727772 4777727772 viaarrima arrima
desouffle
18:39
desouffle
18:39
desouffle
18:23
desouffle
18:21
2707 3e5e 500
Reposted fromrisky risky viasomebunny somebunny

October 14 2017

19:11
7360 b546
Reposted fromdivi divi viadancingwithaghost dancingwithaghost
desouffle
19:09
Reposted fromroads roads viasomebunny somebunny
desouffle
19:07
2949 d6dd
Reposted fromhagis hagis viadancingwithaghost dancingwithaghost
desouffle
19:07
6644 81c4
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
desouffle
19:01
8793 4b7d 500
Reposted frombreakingbad breakingbad

September 05 2017

desouffle
15:58
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— serplesniowy.soup.io
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viacytaty cytaty
desouffle
15:55
9446 8a74
Reposted fromtaSowa taSowa viadancingwithaghost dancingwithaghost
desouffle
15:53
15:52
desouffle
15:51
desouffle
15:50
0618 6327
15:50
5845 1c5b
desouffle
15:48
Mieli prawdopodobnie te same głęboko skrywane problemy: samotność i głód miłości, do której nie byli zdolni.
— fragment wywiadu o M.Hłasko
desouffle
15:48
Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje.
Pomyśl o tym.
— Leisa Rayven
desouffle
15:47
To jesień. Dźwięki za oknem są wyraźniejsze, o dwudziestej jest ciemno, sama bluza nie wystarcza, a mnie jest tak bezmiernie smutno. I stopy mi marzną. Herbata szybciej stygnie. Cera blednie. Wieczorne piwo na ławce mrozi w dłoń.  -m.basak
Reposted frommarcinmarcin marcinmarcin viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl